กล้วยแต่ละสายพันธ์ุ

แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง

         กล้วยไข่ (Kluai Khai) เป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญที่นิยมรับประทาน และส่งออกต่างประเทศ เนื่องจาก ให้เนื้อแน่น นุ่มหวาน เปลือกบาง และมีกลิ่นหอม ซึ่งถือว่าเป็นกล้วยที่นิยมรับประทาน และปลูกมากเป็นอันดับแรกๆเหมือนกับกล้วยน้ำว้า และกล้วยหอม

 

 

 

 

               กล้วยเล็บมือนาง (Kluai Leb Mu Nang) เป็นกล้วยประจำท้องถิ่นของภาคใต้ที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจาก ผลกล้วยมีลักษณะเรียวเล็ก ทำให้มีขนาดเหมาะแก่การเคี้ยว ผลมีสีเหลืองทอง เนื้อมีความนุ่มคล้ายกับกล้วยหอม มีรสหวาน และมีกลิ่นหอม

 

 

 

   

 

               กล้วยหอมจันทร์ ก้านใบสีชมพูอมแดง มีนวล ตั้งขึ้น มีร่องกว้าง มีครีบ เส้นใบสีชมพูอมแดง กล้วยชนิดนี้มีก้านเครือตั้งขึ้น เครือหนึ่งมีประมาณ 7 หวี หวีหนึ่งมีประมาณ 14 ผล ผลเล็ก รูปร่างคล้ายกล้วยเล็บมือนาง ผลเรียงเวียนไปทางเดียวกัน เมื่อสุกมีสีเหลืองคล้ายกัน เนื้อมีสีขาวเหลือง รสหวานเนื้อเหนียว กลิ่นหอม

 

 

 

 

 

           กล้วยหอม การกินกล้วยหอมยังลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง จึงช่วยป้องกันการเป็นโรคที่เกี่ยวกับสมองได้ด้วยในกล้วยหอมยังถือเป็นแหล่งรวมวิตามินบีที่สูงมาก ซึ่งวิตามินบีนี้จะช่วยในการทำงานของระบบประสาท และทำให้การทำงานของสมองได้สมดุล

 

 

 

 

              กล้วยตานี กล้วยตานีนั้นไม่ได้มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศไทย แต่แท้จริงแล้วมีถิ่นกำเนิดมาจาก แคว้นอัสสัมในประเทศอินเดียกล้วยตานี1เครือ จะมีทั้งหมด 8หวี และใน 1หวีก็จะมีอยู่ประมาณ 10 – 14ผล โดยลักษณะผลของกล้วยตานีจะมีลักษณะมีเหลี่ยม ผลป้อมและใหญ่ เมื่อสุกแล้วจะมีสีเหลือง รสชาติหวาน แต่คนส่วนใหญ่นิยมกินกล้วยน้ำว้ามากกว่าเพราะกล้วยตานีนั้นมีเมล็ดอยู่เป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

           กล้วยนํ้าว้า เป็นกล้วยพันธุ์หนึ่ง พัฒนามาจากลูกผสมระหว่างกล้วยป่ากับกล้วยตานี บริโภคกันอย่างแพร่หลาย ปลูกง่าย รสชาติดี